1.2. Het kiezen van een instructievorm

1.2.1. Leertype
1.2.2. Interactiviteit
1.2.3. Tijdsduur
1.2.4. Leerstijlen
1.2.5. Waardering

Bij de keuze van onze instructievorm zoeken we een manier die het meeste aansluit bij ons leerdoel en de meeste kans heeft dat het kind werkelijk bereikt wordt en het aangebodene onthoudt en begrijpt. We vragen ons dus af hoe het kind iets blijvend kan opnemen. Wat onthouden kinderen het best? Wat heeft de meeste kans om te beklijven? We noemen een aantal aspecten die hierin meespelen.