1.2.1. Leertype

Een belangrijk verschil tussen leerlingen is het leertype. Het gaat hier om de voorkeur die iemand heeft voor een bepaald zintuig (het zogenoemde ingangskanaal) bij het verwerven van informatie en vaardigheden. De volgende typen worden onderscheiden:

Sommige leerlingen begrijpen een probleem beter als er tekeningen in de tekst staan, anderen geven de voorkeur aan mondelinge uitleg, terwijl weer anderen het beste iets leren door te lezen. Hieronder een veel gebruikte opsomming, die aansluit bij het voorgaande:

Hoewel er heel wat kanttekeningen zijn te maken bij deze opsomming, proberen we wel om bij de instructie een vorm te kiezen die hier zoveel mogelijk aan tegemoet komt.