1.2.2. Interactiviteit

Een ander criterium bij het zoeken van de juiste instructievorm is de mate van activiteit van de kinderen. Hoe meer het kind betrokken wordt bij het leerdoel, hoe groter de kans is op leereffecten. We denken dan aan de verschillende niveaus van interactie, zoals die zijn uitgewerkt in het hoofdstuk ‘Activeren’. Centraal staat dat we zoeken naar een optimale betrokkenheid van de leerling. Dat betekent dat hun inbreng belangrijk is. Door het stellen van goede vragen1 wordt de leerling erbij gehaald en gedwongen mee te denken.

1: We verwijzen naar het hoofdstuk ‘Activeren’ waarin het stellen van vragen wordt uitgewerkt.