1.2.4. Leerstijlen

Houd er rekening mee dat er in een groep allerlei verschillende leerlingen zitten. Dat betekent ook dat zij op een verschillende manier leren. Afhankelijk van het type leerling zal er een voorkeur zijn voor bepaalde werkvormen.

a. Als eerste noemen we de reflectieve en de impulsieve stijl. De reflectieve leerling is vraagstellinggericht en gaat systematisch, volgens een bepaalde strategie te werk. Hij bepaalt vooraf het doel, de tussenstappen, de beschikbare tijd enzovoort en heeft een voorkeur voor een zekere mate van abstractie. Hij overziet eerst alle mogelijkheden voordat hij handelt. De impulsieve leerling is oplossingsgericht en gaat meer op zijn gevoel af, op gissen en missen. hij is concreet ingesteld, korte-termijngericht, terwijl details gemakkelijk een centrale rol in het denken en leren kunnen spelen. De impulsieve leerling handelt eerst en denkt daarna. Een impulsieve instelling kan het leren ongunstig beïnvloeden. De aangeboden leerstof wordt onvoldoende verwerkt waardoor gemakkelijk fouten worden gemaakt. De leerkracht zal de betreffende leerling een andere oplossingsstrategie moeten aanleren: bijvoorbeeld een stap-voor-stap-aanpak met opdrachten die naar moeilijkheid geordend zijn.

b. Men maakt ook onderscheid tussen een divergerende en een convergerende stijl. Divergerende leerlingen hebben een voorkeur voor ‘open’ problemen of taken. Dat wil zeggen taken die verschillende antwoord- of oplossingsmogelijkheden toelaten, zoals: het schrijven van een opstel, het houden van een spreekbeurt, projectmatig werken, het maken van een werkstuk, open vragen bij een toets enzovoort. Convergerende leerlingen hebben liever gesloten taken of problemen, ze zijn sterk in logisch denken en in het vinden van de (vaak enige) goede oplossing, zoals algoritmen.

c. Een derde onderscheid kan gemaakt worden tussen een taakgerichte en persoonsgerichte stijl. Taakgerichte leerlingen werken graag onafhankelijk en zijn gespitst op de leertaak. Daartegenover zijn er de meer persoonsgerichte leerlingen, die een voorkeur hebben voor het samenwerken met anderen.

d. We noemen tenslotte ook de bekende leerstijlen van Kolb2. Hij onderscheidt vier typen leerders:

Leerlingen ontwikkelen vooral de leerstijl waar ze al goed in zijn. Een doener wil bijvoorbeeld het liefst een uitdagende taak die om keuzes vraagt en waarbij hij direct ervaring opdoet. Sommige leerlingen beginnen met nadenken over een probleem, anderen proberen eerst uit en ontdekken al doende wat er niet lukt en gaan er vervolgens over nadenken enzovoort.

2:Voor een verdere uitwerking biedt Google in een handomdraai veel informatie.