3.2. IGDI-model

Het IGDI-model (Interactief Gediff erentieerde Directe Instructie) is een variant op het Directe Instructie Model. Het is bedoeld voor leerkrachtgestuurde activiteiten 6 . Het is gebaseerd op twee principes: 1. de leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg en 2. de leerlingen leren door oefening en herhaling. Ook hier is een verdeling over verschillende fasen. In de eerste fasen van het IGDI-model creëer je condities om te leren. In de daaropvolgende fasen wordt geleerd. Tenslotte wordt in de laatste fasen teruggekeken. Het IGDI-model bestaat uit de volgende fasen:

  1. Gezamenlijke start van de les (= korte introductie met de hele groep).
  2. Interactieve instructie en begeleid inoefenen (met de hele groep, met eventueel als uitzondering de plusleerlingen die geen instructie nodig hebben en die al zelfstandig aan het werk gaan).
  3. A. Zelfstandig Werken van de groep.
    B. Verlengde Instructie aan de zwakke leerlingen (instructie-afhankelijk).
  4. Zelfstandig werken hele groep (leerkracht loopt rond en helpt waar nodig, inclusief bij plusleerlingen).
  5. Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep).

Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep).

6: De activiteiten in de groepen 1 en 2 zijn vaak niet-leerkrachtgestuurd, denk bijvoorbeeld aan ontdekkend leren. Het IGDI-model is dan niet zomaar te gebruiken, maar je kunt wel componenten uit het model toepassen om de activiteit eff ectief te maken.

7: Er bestaat ook nog een ADI-model (Activerende Directe Instructie). Zij gaan uit van de volgende fasen: terugblik, oriëntatie, uitleg, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, evaluatie en terug- en vooruitblik.