6.3. Personeelsvergadering

Op vaste tijden (bijvoorbeeld 1 à 2 keer per jaar) komt het document ter sprake. Zijn we het er nog steeds mee eens? Werkt het goed? Zijn er aanpassingen nodig? De mogelijkheid is er zelfs om een afspraak terug te draaien, omdat het in de praktijk niet werkt. Bij een nieuw document is het aan te bevelen om reeds na een half jaar een tussenevaluatie in te bouwen en zo nodig tussentijds aanpassingen te plegen. Later is één keer per jaar voldoende.