6.4. Visualisering

Dat visualiseren goed werkt bij kinderen is bekend: uitvergrote regels vooraan in de klas, een stoplicht e.d. Maar het visualiseren kan ook worden gebruikt om de leerkracht voortdurend te herinneren aan de afspraken, aan een model, aan verschillende stappen. De stappen van het model Effectieve Instructie op een spiekbriefje kunnen de leerkracht (vooral in het begin) veel helpen. Bij een speciaal werkpunt (bijvoorbeeld: complimentjes maken) kan een rood stukje papier op het bureau met een grote C erop de leerkracht voortdurend aan zijn ‘huiswerk’ herinneren. Klassikale posters, affiches en ‘korte-kretenlijstjes’ kunnen hier hun diensten bewijzen.