6.5. Maatjes

Samen leren gaat beter dan alleen leren. Daarom is het goed bij een veranderingsproces koppels te maken van 2 à 3 leerkrachten. Zij werken ieder aan zelf gekozen aandachtspunten. De ervaringen worden in een logboekje beschreven en daarna met elkaar besproken. Op de vergadering wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van de ervaringen. Hier kan dan ook brede feedback plaatsvinden vanuit de collega’s. Knelpunten komen dan vanzelf aan de orde.