6.6. Collegiale consultatie

Collegiale consultatie gaat een stap verder dan het werken met maatjes. Het kan er overigens ook mee samen vallen. De leerkrachten gaan bij elkaar achterin zitten en kijken aan de hand van een te voren vastgestelde checklist naar bepaalde aandachtspunten. De bij elke bouwsteen gevoegde checklistjes kunnen hierbij een goede rol spelen. De leerkrachten wisselen van rol als lesgever en lesvolger, waarna de bevindingen met elkaar besproken worden.