6.8. Video

6.8.1. De video is een krachtig middel om een leerkracht te confronteren met zijn leerkrachtgedrag.  Vooral  bij  bepaalde  leerkrachtvaardigheden  zoals  bijvoorbeeld  Activerend Lesgeven en Pedagogisch Klimaat biedt de video goede diensten.

6.8.2. De makkelijkste vorm is, dat de leerkracht achter in zijn lokaal een videocamera op een driepoot zet. Hij neemt zichzelf op en gaat thuis (of op school) zichzelf bekijken. Hierbij is ook weer een gerichte checklist nodig.

6.8.3. Het voorgaande kan ook gebeuren met twee collega’s. Ieder neemt zichzelf op en ze gaan samen elkaars opnamen bespreken aan de hand van een checklist of aan de hand van tevoren genoemde werkpunten.

6.8.4. Tenslotte kan de video worden ingezet door een extern persoon (SVIB’er, collega, directielid, schoolbegeleider). De opname wordt nabesproken met de individuele leerkracht of met het team

6.8.5. N.B. Bij video-opnamen is het goed om de regel te hanteren dat de leerkracht die opgenomen is, eigenaar is van het beeld. Hij/zij bepaalt of het beeld gebruikt mag worden of niet.