5.1. Algemeen

5.1.1. Basisvaardigheden
5.1.2. Specifieke vaardigheden
5.1.3. Bottom-up
5.1.4. Cyclisch traject
5.1.5. Externe ondersteuning

Hoe wordt de implementatie vorm gegeven? Op welke wijze kan er gewerkt worden met het Zwols Model? Hieronder volgen eerst enkele uitgangspunten (basisvaardigheden, specifi eke vaardigheden, bottom-up, cyclisch traject en externe ondersteuning), gevolgd door een mogelijke implementatie, verdeeld over een vijftal stappen.