5.1.4. Cyclisch traject

Er is gekozen voor een cyclisch traject. Dat betekent dat een bouwsteen nooit ‘klaar’ is. Na de afronding wordt een evaluatiedatum vastgesteld, zodat het onderwerp altijd weer terug komt, hoe kort dan ook. Hierbij worden de eerste vragen uit de eerste stap herhaald. Deze evaluatie bepaalt het verdere traject: ‘het gaat goed, zo doorgaan’ of: ‘er blijken hiaten om aan te pakken’.