5.1.5. Externe ondersteuning

Bij de implementatie kan gebruik gemaakt worden van de onder ons bekende schoolbegeleidingsdienst(en). Ook zij volgen het onderstaande stappenplan bij het komen tot verantwoorde keuzes en de uitvoering van het traject. Naar de beoordeling van de school kan er echter ook zonder externe ondersteuning gewerkt worden. Er zijn voldoende bouwstenen waarbij dat mogelijk is. Ook dan wordt volgens het onderstaande stappenplan gewerkt.