5.3.1. Eerste stap

Het team bezint zich bij een intake op de vraag wat zij precies willen op het gebied van schoolontwikkeling. Waar staat de school en waar willen zij heen? Welke onderwerpen vragen om versterking of uitbouw? Het schema van de vijf vaardigheden (zie hoofdstuk 4) wordt daarbij gebruikt als richtinggevend document. De context van het Zwols Model komt heel kort aan de orde. Tijdens deze bijeenkomst maakt het team zijn keuzes eerst individueel en daarna in groepjes. Als sluitstuk wordt alles plenair afgewogen en komt men tot de keuze van een bouwsteen.