5.3.2. Tweede stap

Elke bouwsteen kent een eigen implementatiedocument. Deze zijn te vinden in het uitwerkingsdeel. Dit document is deels al ingevuld, deels zal het team dit zelf gaan vullen. Hierin staan de volgende kopjes: Achtergrond: hooguit één A-4 met achtergrondinformatie bij deze bouwsteen. Doel: wat willen we met deze bouwsteen bereiken? Kijkwijzer: een korte checklist die gebruikt wordt om de huidige stand van zaken te beschrijven (nulmeting). Van theorie naar praktijk: hoe gaan we ons doel bereiken? Welke zaken zijn reeds aanwezig? Welke acties zijn er nodig? Keuze van inhoudelijke werkopdrachten. Wie doet wat: eventueel aanwijzen van een stuurgroepje dat verantwoordelijk wordt voor de voortgang. Welke personen? Verdeling van taken? Tijdsplanning: tussendata met tussenevaluatie, bijeenkomsten c.q. werkvergaderingen en de einddatum van deze bouwsteen.