5.3.3. Derde stap

Het uitvoeren van de afgesproken trajecten. Zo nodig kan het afgesproken traject tussentijds worden aangepast aan de behoefte.