5.3.5. Vijfde stap

Het kiezen van een nieuwe bouwsteen, waarbij weer de stappen 1-5 gebruikt kunnen worden.