1.1. Inleiding op het Zwols model

De verscheidenheid van de schepping brengt grote verschillen met zich mee. Iedere leerkracht ervaart in zijn groep deze verschillen tussen de kinderen: geen twee kinderen zijn  gelijk. En toch zitten er twintig, dertig in zijn groep. Hoe kan hij optimaal tegemoet komen aan deze verscheidenheid aan mogelijkheden en behoeften? Het valt niet mee om elk kind het eigene te geven en toch een beheersbaar systeem te hanteren. Op deze vraag bestaan verschillende antwoorden: ‘adaptief onderwijs’, ‘onderwijs op maat’, ‘omgaan met verschillen’ en dergelijke.

Ook het Zwols Model wil een antwoord geven op deze vraag. Niet met de pretentie een nieuw wetenschappelijk gefundeerd antwoord te geven op alle vragen. Het model is uit de weerbarstige dagelijkse praktijk geboren. Gezocht is naar een systeem waarbij enerzijds gewerkt wordt aan optimale diff erentiatie en waarbij tegelijkertijd de verworvenheden van het klassikaal onderwijs behouden blijven: een overzichtelijke en effi ciënte groeperingsvorm naast een goed overzicht op de leerling en de leerlingresultaten. We zochten naar een systeem dat ook werkt op gewone scholen met gewone leerkrachten en niet alleen op topscholen met bijzondere leerkrachten.