2.3. De derde vaardigheid: activeren

Wat is activerend lesgeven? Kort gezegd moet de leerkracht de kinderen activeren. Door dit activerend lesgeven en het gebruik van coöperatieve werkvormen wordt de betrokkenheid van de leerlingen aanzienlijk verhoogd, wat een groter leerrendement tot gevolg heeft. Als een leerkracht activerend lesgeeft, gebruikt hij verschillende strategieën en werkvormen om de betrokkenheid van de leerlingen te maximaliseren. Genoemd kunnen worden: het stellen van (de juiste soort) vragen, het gebruik van interactie, het geven van aandacht aan de verhouding proces/product, de relatie met de leerling, het gebruik van de juiste instructievorm en het gebruiken van activerende en coöperatieve werkvormen. Hierbij spelen belangrijke vragen: Hoeveel ruimte mag je geven aan leerlingen? Wat betekent dit voor de gezags-relatie van de leerkracht? Het blijkt uit inspectierapporten dat juist op dit terrein veel werkpunten liggen op onze scholen.

Wat kunnen goede bouwstenen (scholingsonderwerpen) zijn bij deze vaardigheid?