2.6. De zesde vaardigheid: Jonge kind

Het Zwols Model wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de eigenheid van het kind. De uitwerking is vooral gericht op de groepen 3-8. Maar ook het Jonge Kind heeft veel baat bij de inzet van dit diff erentiatiemodel. Alleen zijn er dan wel enkele aanpassingen noodzakelijk om optimaal tegemoet te komen aan de eigenheid van het Jonge Kind. We sommen ze hier op per vaardigheid: