4.2. Cyclisch

Het bewaken van de verworvenheden wordt vooral belegd bij de per bouwsteen
ingestelde commissie. Zij zorgen er voor dat het onderwerp van tijd tot tijd wordt
geëvalueerd, minimaal één maal per jaar. Deze evaluatie bepaalt de verdere voortgang.
Hier is dus sprake van een cyclische borging (vergelijk paragraaf 3.2.4).
Op de school is daarvoor een eenvoudig documentje aanwezig waarin staat aan welke
bouwstenen al is gewerkt en welke bouwstenen in de toekomst aan de orde gesteld
zullen worden. Per bouwsteen staat ook vermeld welke commissieleden de inhoud
behartigen en welke evaluatiedata gelden.
Voorbeeld van een borgingsdocument: