2.2. Begripsomschrijving

Differentiatie als zodanig is een brede term. Er kunnen diverse soorten aanpassingen
onder worden verstaan. Differentiëren is in principe niet anders dan verschillen
aanbrengen.
De noodzaak tot differentiëren is gaandeweg steeds duidelijker geworden. De differentiatie
qua schooltype na het basisonderwijs is reeds lang gewoonte. Het wordt als logisch gezien
dat een vwo-leerling een ander leerpakket verdient dan een LWOO-leerling.
De differentiatie binnen het bao is in het reguliere onderwijs aan 4-12 jarigen pas op
gang gekomen in de tweede helft van de vorige eeuw. Het is inmiddels ook in het bao
algemeen geaccepteerd dat een leerling die een kadergerichte opleiding volgt, in principe
als startniveau voldoende heeft aan een leervordering die gelijk staat aan dat van eind
groep 6. Terwijl een aanstaande vwo-leerling met het leerstofaanbod van groep 8
onvoldoende uitdaging ontvangt en er dus wel een schepje bovenop zou kunnen hebben.
Differentiëren is te definiëren als het aanpassen van de leerstof en de werkvormen aan de
groeimogelijkheden van het kind.