2.3. Pedagogische aspecten

Het is een oude pedagogische waarheid dat een kind gemotiveerd werkt, als het een
taak krijgt die op zijn of haar niveau is. Te moeilijke taken frustreren de motivatie. Voor
te makkelijke taken geldt hetzelfde. In de dagelijkse schoolpraktijk blijkt dat telkens
weer waarheid. Het is voor een leerkracht een aangename ontdekking als blijkt dat zijn
leerlingen veel beter presteren als ze taken op het juiste niveau aangeboden krijgen.
Het welbevinden van de leerling is gediend bij een gedifferentieerde aanpak, waarbij
het kind in de gelegenheid gesteld wordt een gezond zelfvertrouwen op te bouwen. We
doen dus afbreuk aan dat welbevinden als we kinderen keer op keer faalervaringen laten
meemaken. Dat gebeurt veel meer dan we denken.