1.1. Zwols Model

Het Zwols Model is een breed opgezet differentiatiemodel. Dit concept heeft als doel dat
er uiteindelijk binnen de groep gewerkt wordt op vijf niveaus.
Om tot dit doel te komen is het nodig dat de leerkracht beschikt over een aantal basale
vaardigheden. Zij vormen een solide basis om het werken met vijf niveaus in praktijk te
brengen.
Bewust is gekozen voor een eenvoudige opzet, zodat dit concept optimaal ingezet kan
worden. Waar de werkdruk bij de leerkracht steeds meer wordt benoemd, wil het Zwols
Model kwaliteit leveren met zo weinig mogelijk werkdruk. Daardoor is het een degelijk
concept geworden dat ook bereikbaar is voor de ‘gewone’ leerkracht.