1.3. Invoeringsdeel

Dit hoofdstuk van de map Zwols Model geeft, na een inleiding en een algemeen
hoofdstuk over het begrip ‘differentiatie’ vooral informatie over de implementatie op
de scholen. Deze invoering wordt gekenmerkt door grote flexibiliteit. Het team bepaalt
zelf, na grondige analyse, waaraan zij gaan werken. Deze keuze is afhankelijk van hun
beginsituatie, hun ervaren hiaten en het individuele schoolbeleid.
De in de hoofdstukken 1-5 genoemde scholingsonderwerpen worden in bouwstenen
uitgewerkt. Dit zijn ‘hapklare brokken’ voor de school of de begeleidingsdienst, waarin zij
handvatten krijgt om te werken aan het onderwerp van hun keuze. Deze bouwstenen zijn
bedoeld als eerste aanzet en kunnen indien gewenst aangepast worden.
Tenslotte wordt in dit invoeringsdeel aandacht gegeven aan de borging van het Zwols
Model, zodat de verworvenheden niet gaandeweg verdampen.