1.1. Algemeen

Met activeren bedoelen we in dit verband het actief betrokken maken van leerlingen en daarmee het actief maken van hun mogelijkheden. Wat bedoelen we met activerend lesgeven? Kort gezegd moet de leerkracht de kinderen activeren. Ofwel: hij moet minder doen en de leerling meer. Door dit activerend lesgeven wordt de betrokkenheid van de leerlingen aanzienlijk verhoogd, wat tevens een hoger leerrendement tot gevolg heeft.