2.4. Relatie met de leerling

Het pedagogisch klimaat heeft alles te maken met de betrokkenheid van een leerling. Hoe beter het klimaat is, hoe meer de leerling openstaat voor het verwerven van kennis en vaardigheden. Een betrokken leerling doet actief mee, terwijl een dwarse leerling de meeste energie besteedt aan zijn weerstanden. Het spreekwoord zegt niet voor niets: Met kwaadwillende honden is het slecht hazen vangen. Dit aspect krijgt voldoende aandacht in hoofdstuk 4 Pedagogisch Klimaat (bijvoorbeeld het gebruik van positieve controle).