3.4. Pedagogisch Klimaat

3.4.1. Over het Pedagogisch Klimaat als basisvaardigheid van het Zwols Model is al veel beschreven in de map Zwols Model, hoofdstuk 4. Pedagogisch klimaat. Paragraaf 3.2. De daar genoemde zaken gelden onverkort voor kleuters. Vooral noemen we het gebruik van de zgn. Positieve Controle (map ‘Zwols Model’, bijlage 1 van Pedagogisch Klimaat). Uitgangspunt voor een goed Pedagogisch Klimaat bij kleuters zijn ook nu weer de basale ontwikkelingsbehoeften: het kind moet zich veilig en geborgen weten. Dit komt, naar professor Stevens, tot uiting in drie aspecten:

3.4.2. Mogelijke keuzen om aan dit onderwerp te werken: