Visie op kleuteronderwijs

1.1. Inleiding
1.2. Bijbels vertrekpunt
1.3. Historische lijnen
1.4. Drie visies op kleuteronderwijs
1.5. Onze visie