1.1. Inleiding

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) gaf aan dat de scholen adequate ondersteuning moesten bieden aan de kinderen. Het streven is daarbij om zoveel mogelijk kinderen binnen het basisonderwijs te helpen. Het samenwerkingsverband coördineert en stimuleert deze ondersteuning. Als er vanuit dit streven meer kinderen met extra ondersteuning binnen een groep komen, is diff erentiatie binnen de bestaande groepen onontbeerlijk. Dit vraagt een verdere doordenking hoe we dit op een goede manier gestalte kunnen geven. Het moet immers haalbaar zijn voor de leerkracht om dit te voeren. Ook moet het een hulpmiddel zijn waardoor kinderen op hun eigen niveau de lessen binnen de groep kunnen volgen. Dit hoofdstuk is een toespitsing van de werkwijze van het ‘Zwols Model’ naar de kleuters. Het kan worden gebruikt om de diff erentiatie bij kleuters bewust en planmatig gestalte te geven.