2.1. Het Zwols Model in de groepen 3-8

Het Zwols Model wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de eigenheid van het kind. Het is geen algemeen concept, maar een uitgewerkt diff erentiatiemodel. Bij een optimale inzet van een goede diff erentiatie is het noodzakelijk de leerkrachtvaardigheden te vergroten. Zij moeten om kunnen gaan met verschillen in de groep, zoveel mogelijk beantwoorden aan de eigenheid van elk kind. Daarbij wordt gekozen voor het vasthouden van de klassikale setting. Er worden vijf niveaus onderscheiden. De leerkracht moet in staat zijn al deze niveaus te ‘bedienen’. (Er komen dus geen vijf subgroepjes in de klas.) Om goed met deze niveaus om te gaan zijn een aantal leerkrachtvaardigheden nodig:

Voor een beschrijving en de verdere uitwerking verwijzen wij naar de andere hoofdstukken in deze map ‘Zwols Model’. Een belangrijk uitgangspunt is steeds geweest dat het een behapbaar systeem moet zijn. Niet iets dat slechts voor een kwart van de leerkrachten bereikbaar is. Daarom is dit document niet slechts theorie, maar juist ook op de praktijk gericht en haalbaar voor de leerkrachten.