2.2. Een goed Pedagogisch Klimaat

Een goed pedagogisch klimaat wordt vooral bepaald door relaties (Van Lieshout) Van daaruit geredeneerd kunnen we de volgende kenmerken onderscheiden: