1.3. Relationeel uitgangspunt

Een veel gebruikt model op dit sociaal-emotionele gebied is van prof. Van Lieshout. Het is door hem en enkele anderen ontwikkeld. Deze theorie biedt ook handreikingen voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Volgens Van Lieshout kan de sociaal-emotionele ontwikkeling opgevat worden als het doorlopen van een reeks ontwikkelingstaken. De ontwikkeling van de ene taak vereist het doorlopen hebben van de voorliggende taak. Een kind bouwt dus langzaam zijn ontwikkeling uit. Als een taak niet wordt doorlopen, maar stagneert, dan zal dat invloed hebben op de taken die daarop volgen. Kinderen moeten bijvoorbeeld eerst een veilige hechting met de ouders ontwikkeld hebben, voordat ze in staat zijn relaties met anderen aan te gaan. Kinderen met een hechtingsprobleem in hun vroege jeugd, oogsten daarvan later de wrange vruchten.