1.5. Sensitiviteit en responsiviteit

Met het begrip sensitiviteit bedoelen we de gevoeligheid voor afgegeven signalen. Het is noodzakelijk dat de door het kind afgegeven signalen door anderen worden opgevangen en juist vertaald. Zo moet een leerkracht in staat zijn de door het kind afgegeven signalen in woord en daad op te vangen en te interpreteren. hij moet een ‘goede antenne’ hebben. Vooral het interpreteren is soms niet eenvoudig. Achter een bepaalde daad kunnen verschillende oorzaken schuilen.

Het begrip responsiviteit heeft betrekking op de reactie van de omgeving (vader, moeder, leerkracht, vriendje of vriendinnetje) Deze reactie moet adequaat zijn en sociaal ondersteunend. Het is daarbij ook nodig om tijdig te reageren. Hierbij moet inhoudelijk en gevoelsmatig worden aangesloten bij het kind. Uitblijvende respons verzwakt de vertrouwensrelatie. het kind gaat zich afwenden en het vertrouwen wordt geschaad. Als er voldoende sociale ondersteuning plaatsvindt, mede door de aanwezigheid van sensitiviteit en responsiviteit, kan het kind zich in sociaal-emotioneel opzicht ontwikkelen tot een kind met voldoende sociale competenties om zijn plaats in de maatschappij in te nemen.