4.3. Huidige situatie in de regio Noordoost van Berséba

  • Ten aanzien van de leerkrachtvaardigheden worden veel inhoudelijke zaken genoemd in het Zwols Model onder de vlag van ‘Activerend Lesgeven’ en ‘Pedagogisch Klimaat’. De meeste scholen zijn hier in het kader van de implementatie van het Zwols Model volop mee bezig (geweest).
  • Onze scholen hebben alle een cursus gevolgd bij De Ambelt rondom het herkennen van gedragsproblemen en het omgaan daarmee. Hieruit zijn ook weer verdiepingstrajecten voortgekomen.
  • Er is reeds een aantal scholen die beschikt over een gedragsspecialist, die binnen de school fungeert als vraagbaak op het gebied van gedragsproblemen.
  • Er zijn weinig scholen met een bewust opgebouwde bibliotheek op het gebied van sociaal-emotionele problematiek.
  • Onze scholen maken gebruik van een erkend pedagogisch lvs.
  • Onze scholen maken gebruik van een sova-methode.
  • Het gebruik van een sociogram neemt gaandeweg af ten gunste van het gebruik van een pedagogisch lvs. Wel wordt het sociogram gebruikt voor bijzondere omstandigheden, zoals een moeilijke groep of pestgedrag.
  • Er worden geen door het samenwerkingsverband bekostigde sova-trainingen gegeven. Hiervoor zijn de scholen aangewezen op de door reguliere zorg (of Eleos) geboden mogelijkheden.