4.4. Doelen op korte termijn

De school maakt op grond van bovenstaande visie, voor de komende periode een keuze uit verschillende doelen. In een actieplan wordt aangegeven aan welke punten er zal worden gewerkt. Voorbeelden:

  1. De school schrijft een plan om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. In dit plan wordt enerzijds de visie verwoord, anderzijds geeft het plan concreet aan welke onderdelen wanneer ter hand worden genomen.
  2. De school bezint zich op het gebruik van het pedagogisch lvs. Niet alleen het objectief signaleren is dan punt van aandacht, maar ook het goed analyseren van het gesignaleerde gedrag. Tenslotte de belangrijke vragen: wat gaan we nu doen? Hoe gaan we dat doen? Wanneer gaan we dat doen? Etc.
  3. Het sociogram zal alleen nog worden gebruikt in geval van bijzondere groepsproblematiek.
  4. De school bezint zich op de gerichte inzet van de sova-methode, zowel op groepsniveau als in en RT-setting.
  5. De school maakt bewust en gericht gebruik van ouderavonden waar gesproken zal worden over een aspect van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  6. De school stelt een leerkracht aan die zich specialiseert in gedrags- en werkhoudingsproblemen. Deze gedragsspecialist zal als vraagbaak fungeren binnen het team.
  7. De school begint met het samenstellen van een bibliotheek op sociaal-emotioneel terrein. De bij nr. 6 genoemde leerkracht zet deze op en beheert deze bibliotheek.
  8. De school maakt gebruik van een pestprotocol.