Werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling

De vraag moet dan ook beantwoord worden hoe wij dit concreet gestalte willen geven. Hoe willen we werken aan deze ontwikkeling, zowel preventief als curatief. Hoe kunnen we het kind ondersteunen bij het doorlopen van zijn ontwikkelingstaken? En hoe kunnen wij het kind ondersteunen als het vastloopt of dreigt vast te lopen? We noemen hieronder een aantal bouwstenen, die in aparte paragrafen nader worden uitgewerkt:

  • Pedagogische leerkrachtvaardigheden.
  • Gebruikmaking van Positieve Controle.
  • Belonen en straff en.
  • Gebruikmaking van instrumenten.
  • Gebruikmaking van Sociale Training.
  • Omgaan met een moeilijke groep.