4.4. Gesprekken tussen kinderen

Voor ieder mens is het nuttig dat hij op goede wijze een gesprek kan voeren. Dat hij zijn gedachten en vragen onder woorden kan brengen naar de ander. Dat geldt voor informatieve gesprekken, uitwisselingsgesprekken, inhoudelijke gesprekken etc. Daarom is het goed dat leerlingen daarin worden geschoold. Ongeacht de verbale gaven die een leerling heeft, moet hij woekeren met deze talenten. Binnen de sova-lessen wordt hier aandacht aan gegeven, maar uitbreiding is belangrijk, bijvoorbeeld door het gebruik van coöperatieve werkvormen. Het is een belangrijk middel om het pedagogisch klimaat in een groep te versterken.