4.5. Gesprekken met ouders

Ouders zijn belangrijke partners: ze zijn immers vader of moeder van onze leerling? Daarom moet er sprake zijn van veelvuldig contact. Het gesprek is daarbij een wezenlijk onderdeel. Een goed gesprek kan ouders en leerkrachten tot bondgenoten maken en de krachten bundelen. Omgekeerd kan een verkeerd gesprek grote weerstand opleveren. Daarom is het nuttig dat de leerkrachten geschoold worden op de wijze van gespreksvoering. Enerzijds zijn de winstmogelijkheden hierin groot, anderzijds zijn er ook valkuilen. Een geschoold mens telt net als een gewaarschuwd mens voor twee.