4.6. Gesprekken met leerkrachten

De waarde van een goed gesprek geldt ook voor directieleden en leerkrachten onderling. De IB’er zal tijdens zijn groeps- en leerlingbesprekingen aanschuiven bij de groepsleerkracht. De directeur zal regelmatig gesprekken voeren met zijn leerkrachten. Er bestaan gelukkig goede cursussen die zorgen voor uitbreiding van de gespreksvaardigheden, zowel in het luisteren als in het spreken.