Instructiemodellen

Er zijn verschillende uitgewerkte instructiemodellen die in het verleden hun waarde hebben bewezen. We noemen er enkele hieronder.

3.1. Het model Effectieve Instructie
3.2. IGDI-model
3.3. Het model Responsieve Instructie