2.1. Hoofdstromingen

2.1.1. Instructievormen
2.1.2. Interactievormen
2.1.3. Opdrachtvormen
2.1.4. Samenwerkingsvormen
2.1.5. Spelvormen

Er zijn binnen de vele mogelijke instructievormen verschillende hoofdstromingen te onderscheiden. We beschrijven ze kort3:

 

3: We verwijzen voor een bredere uitwerking naar ‘Het didactisch werkvormenboek’ van Piet Hoogeveen en Jos Winkels (Van Gorcum, 11e druk 2011. € 39,50) Hierin zijn, naast een theoretisch hoofdstuk maar liefst 250 werkvormen beschreven.