2.2.3. Extra instructie

Bij de verlengde instructie is eigenlijk al sprake van een extra instructie. Extra instructie kan (naar het oordeel van de leerkracht) gegeven worden aan individuele kinderen of een klein groepje leerlingen. Dit kan tijdens de les gebeuren, maar ook na de les. Het kan gebeuren door de groepsleerkracht, een onderwijsassistent of een RT’er.