5.1. Effectieve leertijd

Welk percentage van de onderwijstijd wordt werkelijk benut? Het blijkt dat er nogal wat kleine en grote tijdrovers zijn die ervoor zorgen dat de eff ectiviteit van de leertijd niet optimaal is. Omgekeerd kan er veel gewonnen worden als deze effectiviteit wordt verhoogd.