5.2. Meten van effectieve leertijd

Of een groep zijn leertijd werkelijk eff ectief benut kan met verschillende instrumenten gemeten worden. Het meest basic instrument werkt als volgt:

  1. De observator maakt met zijn ogen een vaste ronde door de klas en noteert het aantal kinderen dat taakgericht bezig is.
  2. Hij noteert de score op een aantekenblad.
  3. Hij maakt de volgende ronde en noteert weer de score.
  4. Na de metingen berekent hij het gemiddelde percentage, bijvoorbeeld: gemiddeld waren 17,2 van de 24 leerlingen taakgericht bezig. Dat geeft een percentage van 72%. Norm is de 80%-grens.

Er kan ook gemeten worden bij verschillende fasen van de les; aan het begin is de eff ectiviteit veelal beter. Bij een verwerkingsles kan de leerkracht dit zelf meten. (N.B. zijn meten en observeren heeft wel een vertekenend eff ect ten positieve, maar levert altijd nuttige info op.) Bij andere lessen kan (bijvoorbeeld) een onderwijsassistent van opzij de meting verrichten. Een mooie manier om de eff ectieve leertijd te meten is te vinden op www.onderwijsgek.nl. Ook dit instrument werkt snel en makkelijk. Het resultaat van deze metingen geeft meer informatie over de eff ectiviteit alsmede de aard van de weglek.