Regels en routines

4.1. Algemeen
4.2. Het stellen van regels
4.3. Het aanleren van regels
4.4. Slotopmerkingen