Bevorderen van zelfstandigheid

4.1. Deelvaardigheden
4.2. Aanleren