3.2. Wat zijn dag- en weektaken?

Bij dag- en weektaken gaat het om een cluster van een wisselend aantal taken voor leerlingen, waaraan zij zelfstandig een aaneengesloten periode werken. Deze opdrachten kunnen onderling divers en verschillend zijn en kunnen zonder al te veel instructie zelfstandig uitgevoerd worden. De opdrachten kunnen voortkomen uit verschillende vakgebieden: rekenen, taal, spelling, lezen, diverse zaakvakken, computergebruik etc. Per groep moet worden gekeken wat de groep aankan en wat ze gewend zijn. Meerdere dagtaken kunnen samengekoppeld worden tot een weektaak.