3.3. Een dagtaak (weektaak) in de praktijk

Ten aanzien van een dagtaak worden verschillende fasen onderscheiden: de voorbereiding, de instructie, het werken en de afronding. Per onderdeel noemen we een aantal aandachtspunten.

 1. 1. De voorbereiding:
  • De leerkracht zoekt opdrachten die de leerlingen zelfstandig kunnen maken.
  • De leerkracht zet deze opdrachten op papier. (Voorbeeld: zie bijlage.) Probeer zo duidelijk mogelijk te omschrijven ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarin’ de taken gemaakt moeten worden. De leerkracht zorgt ervoor dat alle benodigdheden in de klas aanwezig zijn.
  • De leerkracht geeft aan wat echt af moet en zorgt voor voldoende ‘klaaropdrachten’.
 2. 2. De instructie
  • Indien nodig wordt kort uitgelegd wat een dagtaak is, waarom een dagtaak wordt uitgevoerd en wat het doel en nut is van een dagtaak.
  • Alle benodigdheden worden uitgedeeld in de klas.
  • In een centraal instructiemoment worden de opdrachten kort en duidelijk toegelicht: de leerlingen moeten precies weten wat en hoe ze het moeten doen.
  • De leerkracht geeft ook al aan wat je moet doen als je klaar bent. (Bijv. keuzetaken.)
  • De leerkracht geeft duidelijk aan wat hij verwacht van de zelfstandigheid van de leerlingen. Hij vertelt wanneer het stoplicht een bepaalde kleur heeft en schrijft dit eventueel op het bord.
 3. 3. De leerlingen gaan aan het werk
  • De leerkracht houdt toezicht op het zelfstandig werken.
  • De leerkracht bewaakt nauwkeurig de tijd en het stoplichtgebruik.
  • De leerlingen en de leerkracht storen elkaar niet.
  • De leerkracht gebruikt zijn instructietafel om leerlingen ondersteuning te geven.
 4. 4. De afronding van de dagtaak
  • In een centraal moment met de klas wordt de dagtaak afgesloten.
  • De leerkracht geeft aan hoe de taken worden afgerond: wat wordt samen nagekeken, wat kijkt de leerkracht na, wat bespreken we nog, zijn er nog vragen enz.
  • De leerkracht geeft aan wat gedaan moet worden met taken die nog niet af zijn.
  • De leerkracht geeft aan hoe de spullen worden opgehaald en opgeruimd.
  • Eventueel kan de leerkracht met de klas de dagtaak evalueren.

Wanneer de leerlingen bezig zijn met hun dagtaak is de leerkracht hoofdzakelijk bezig met het geven van interne ondersteuning (eventueel aan zijn instructietafel). De leerling houdt zelf de volgorde en de bestede tijd bij op het ontvangen administratieschema. Het regelmatig evalueren en daarbij geven van feedback voedt de leerling steeds meer op tot de juiste attitude om dag- en weektaken te gebruiken als waardevolle aanvulling op het didactisch curriculum.