3.5. Voorwaarden om met dag- en weektaken te werken

Tenslotte noemen we enkele voorwaarden die gelden voor het werken met dag- en weektaken: